โครงการและการจัดการอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมตามโครงการจัดสรรค์ ต้องการประสิทธิภาพระดับสูงในการจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยยังคงรักษาสถานะของโครงการไว้ในแบบเรียลไทม์ที่ไซต์งานตามโครงการต่างๆ การวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จตามกำหนดเวลาและงบประมาณ ความสามารถในการผสานรวมของ SAP Business One ช่วยในการรวมศูนย์ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการสิ่งที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากขั้นตอนวิถีทางการขายไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการจัดการทรัพย์สินบนแพลตฟอร์มเดียวผ่านโปรแกรมที่พัตนาขึ้น (add-on) และการ อินทีเกรทกับโปรแกรมการจัดการจากหน้าออฟฟิศ (Front office)

CRM :
เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสในการจะได้งานที่คล่องตัว จนถึงขั้นตอนการขายพร้อมด้วยการวิเคราะห์ขั้นตอนและจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์โอกาสแบบไดนามิกสำหรับช่วยอัตราการปิดการขายที่ให้สูงขึ้น
การจัดการโครงการ :
จัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการจัดงานในแต่ละโครงการด้วยการอ้างอิงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกของโครงการเป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
แผนภูมิ Gantt Chart :
ภาพที่สามารถทำให้เห็นความสมบูรณ์ของโครงการโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการและกำหนดเวลาเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
การจัดการทางการเงิน :
ให้ความโปร่งใสโครงการที่ดีขึ้นโดยการวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนและการรายงานความสามารถในฐานะกระแสเงินสดเพื่อลดความเสี่ยง
แหล่งข้อมูล :
ติดตามการจัดสรรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้กับโครงการและโครงการย่อยภายใน ศูนย์กลางของงานโดยผ่านทางรายงาน

คุณอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยืนยันการสาธิต

คำถามที่พบบ่อย

 • การสาธิต SAP Business One ฟรีหรือไม่ ?
  สาธิตฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การสาธิตใช้เวลานานเท่าไร ?
  โดยปกติ 1-2 ชั่วโมง
 • เราต้องลงนามในสัญญาซื้อหลังจากการสาธิตหรือไม่ ?
  ไม่ใช่เลย. เป็นข้อผูกมัดการสาธิตฟรี
 • ขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลังจากสาธิต ?
  เราสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่