พันธมิตร

เน็ตซีสฯ ได้เป็นพันธมิตร กับ เอสเอพีในปี 2551 เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โซลูชั่นเพื่อธุรกิจในรูปแบบ นวัตกรรมใหม่ จากการเป็นผู้นำทางด้านการตลาด ของซอฟต์แวร์ในรูปแบบประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์กร

ก่อตั้งในปี 2515 เอสเอพี นำเสนอ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมทั้ง เทคโนโลยีฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เรียก SAP HANA สำหรับ 25 อุตสาหกรรม และ 12 สายธุรกิจ ด้วยการมีตัวเลือกใช้งานได้ จาก ระบบ เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องดูแลจัดการเอง (On-Premise) ถึงระบบ คลาวด์ (Cloud) ถึงระบบลูกผสม ด้วยการมีลูกค้ามากกว่า 60,000 รายทั่วโลก ทำให้มีจุดสนใจที่น่าสังเกตุได้ว่า ประมาณ 80% เป็นลูกค้า องค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง โซลูชั่น เอสเอพี ช่วยให้ บริษัท เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานทางธุรกิจ แบบครบวงจร (end-to-end) ดังนั้น เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน แบบข้อมูลเรียลไทม์เพื่อสามารถ ซัพพอร์ตให้ข้อมูลในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า คู่แข่งขันในโลกธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบันนี้

เน็ตซีสฯ เน้นหลักการพื้นฐานในการนำส่ง โซลูชั่น ซอฟต์แวร์ SAP Business One และ การบริการเพื่อเสริมสร้าง ความเจริญเติบโตให้บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

ได้ก่อตั้งในปี 2529 ซี ซี เฮส ทาเกติค (CCH, Tagetik) ผู้จัดหา ซอฟต์แวร์ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ (Performance Management and Analytic) สำหรับการทำงบประมาณ (Budgeting) กระบวนการวางแผน (Planning) การคาดการณ์ (Forecasting) การทำงบการเงินรวม (Consolidating) แบบจำลองความสามารถในการทำกำไร (Profitability Modeling) การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) การกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Governance) การวิเคราะห์ (Analysis) และมีอื่นๆมากกว่านี้ มีลูกค้าเกือบ 1,000 รายใน 35 ประเทศ ที่เชื่อมั่น ใน CCH, Tagetik ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียว ที่รวมการบริหารการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (CPM) เข้าด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการและดำเนินการ

ซี ซี เฮส ทาเกติค (CCH, Tagetik) เป็น พันธมิตร ผลิต OEM สำหรับ ลูกค้า SAP HANA ทำให้ ลูกค้า SAP HANA ได้รับประโยชน์เต็มรูปแบบ ในความสามรถการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างง่ายดายให้ระบบ HANA เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน ทาเกติค (Tagetik) และ เอสเอพี อินทีเกรชั่น ให้ประสิทธิภาพในการ รวมงบการเงินและผลการปฏิบัติการให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อกระบวนการวางแผน (Planning) และการวิเคราะห์ผลลัพธิ์ และปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ได้รายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการ ในด้านมุมมองมิติอื่นๆ ที่มันจะนำเสนอได้ มีบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำ เช่น Forrester and Gartner ได้ยอมรับว่า ซี ซี เฮส ทาเกติค (CCH, Tagetik) เป็น ผู้นำ และมีจินตนาการวิสัยทัศน์ ในด้านโซลูชั่น การบริหารการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (Corporate Performance Management)ใน ปี 2559 และ 2560

เน็ตซีสฯ เป็น ตัวแทนจำหน่าย ซีซีเฮส ทาเกติค (CCH Tagetik) และทีมงานที่ปรึกษาของเราประกอบไปด้วยมืออาชีพที่มีภูมิหลังทางการเงินที่กว้างขวาง รวมทั้งมีประสบการณ์ จาก สำนักงานผู้สอบบัญชี อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน แอนด์ โค รวมทั้งคนอื่นๆ

คุณอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยืนยันการสาธิต

คำถามที่พบบ่อย

 • การสาธิต SAP Business One ฟรีหรือไม่ ?
  สาธิตฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การสาธิตใช้เวลานานเท่าไร ?
  โดยปกติ 1-2 ชั่วโมง
 • เราต้องลงนามในสัญญาซื้อหลังจากการสาธิตหรือไม่ ?
  ไม่ใช่เลย. เป็นข้อผูกมัดการสาธิตฟรี
 • ขั้นตอนต่อไปคืออะไรหลังจากสาธิต ?
  เราสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ว่า SAP Business One เหมาะสมกับธุรกิจของคุณหรือไม่